Doneer een gierzwaluw nestkast

2012, het jaar van de gierzwaluw.  Het jaar 2012 wordt het jaar van de gierzwaluw in Haarlem. Geen toeval dat dit samenvalt met het 20-jarig jubileum van de Stedenband Haarlem-Mutare. De gierzwaluw onderhoudt een luchtbrug tussen de 2 steden, om te broeden en dan weer te overwinteren, brenger van het regenseizoen of brenger van de zomer. Maar altijd verbonden met blijdschapOm de gierzwaluw in 2012 extra in het zonnetje te zetten, worden er diverse projekten gestart.
Muziek, tentoonstellingen, kunst, theater, dans, educatie op basisscholen over de gierzwaluw. Maar ook het maken van nestkasten voor gierzwaluwen door leerlingen van het basisonderwijs, als onderdeel van de educatie.

DONEER NU EEN NESTKAST !!!!!!!!!
Door overmaking van 10 euro op Triodos rekening 390377171 t.n.v. Stichting Bouwen Voor Gierzwaluwen, kunt u bijdragen aan meer nestgelegenheid voor de gierzwaluw in Haarlem.
De doelstelling is om 400 nestkasten te maken en op te (laten) hangen.

De Haarlemse School

Op 2 maart 2011 berichtte ik over de nieuwbouw van  de Haarlemse School.  In de noordgevel van een woontoren zijn 20 nestkasten opgenomen. Mede dankzij de inspanningen van opdrachtgever Pre Wonen en bouwer Huib  Bakker Bouw is dit fantastische resultaat tot stand gekomen. Zie hier het eindresultaat!!!

De nieuwe natuurwet??? Dit kan echt niet……

Beste mensen,

Hieronder vind je een petitie tegen het afschieten van dieren maar ook tegen de nieuwe natuurwet van Bleker. Rampzalig en barbaars. De plannen zullen dramatisch uitpakken voor onze natuur. Vaste rust- en verblijfplaatsen van dieren zullen niet meer beschermd zijn. Iedereen mag roofvogels houden en ermee jagen. Gierzwaluwen mogen dus weer, net als vroeger, in de vuilnisbak gedumpt worden bij een dakrenovatie. De wet gaat zelfs zover dat verstoring van vogels alleen nog verboden is als die van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

Teken de petitie!!!!

Ik hoop dat jullie allemaal meedoen met ondertekening van deze petitie.

De gierzwaluw………..

De gierzwaluw gaat weer heen in zijn vlucht
waar de warmte en zon hem roept!
Nog een laatste maal foerageren,
hij moet hier lang op teren.
Jong en oud spreiden hun veren,
de reis wordt zwaar,
nog een krijsend gebaar!
Dit om mij te beloven,
wees maar gerust,
ik kom terug!
De avonden worden donker en stil,
nu maar weer afwachten tot eind april……..

 

Gierzwaluw jaar 2012

De voorbereidingen voor het gierzwaluwjaar 2012 zijn in volle gang. Er wordt momenteel onderzocht of standaard gierzwaluw nestkasten, als bouwpakket gemaakt kunnen worden door een technische school in Haarlem

Eerste gierzwaluw laag boven de kolonie overvliegend

Vanavond om ca. 20.00 uur zag ik mijn eerste gierzwaluw van dit jaar laag over de kolonie heen vliegen. Gezien de haast denk ik dat het hier om een doortrekkend exemplaar gaat.

 

Eerste dag Voorjaarsevenement

Vandaag de eerste dag van Haarlemse Voorjaarsevenement. Het jaarlijks terugkerende evenement in de Stadskweektuinen aan de Kleverlaan in Haarlem.

Ik kijk terug op een gezellige en vooral gemoedelijke dag. Heel veel enthousiaste gierzwaluw liefhebbers aan de kraam gehad die ik in geuren kleuren de  ”ins en outs” van de gierzwaluw heb verteld.

Morgen dag 2. Ben erg benieuwd.

Voorjaars evenement in Haarlem

Op 16 en 17 april as. wordt het jaarlijkse voorjaars evenement in de stads kweektuinen van Haarlem georganiseerd. De Stichting BVGZ zal hier een stand verzorgen welke geheel in het teken van de gierzwaluw zal staan. Het terrein is van 11.00 tot 16.00 uur geopend en gratis toegankelijk.

Betonnen neststenen

De firma PSD Beton bv is gestart met het maken van betonnen neststenen voor gierzwaluwen. Het gaat hier om een volledig wegmetselbaar model. Dit betekent dat de neststeen opgenomen wordt in bijvoorbeeld een spouwmuur. Aan de voorzijde is slechts het invlieggat zichtbaar. De neststenen worden exclusief door  PSD Beton bv aan de stichting BVGZ gedoneerd.

Voor het bestellen van kasten kunt u contact  opnemen via : info@bvgz.nl

Amsterdamse buurt op de schop, BVGZ is erbij.

In de Amsterdamse buurt zullen de komende tijd zo’n 431 woningen van woningcorporatie Elan Wonen op de schop gaan. Een aantal woningen worden gerenoveerd, andere woningen worden gesloopt en nieuw gebouwd. De uitvoering zal gefaseerd gaan, gespreid over een aantal jaren. De Stichting BVGZ heeft al contact gelegd met Elan Wonen. BVGZ heeft net het nieuwbouw project De Archipel in Haarlem Noord in samenwerking met Elan Wonen afgerond. In dit project zijn 12 nestkasten voor gierzwaluwen aangebracht.